Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Hương
Chức vụ:  P. Hiệu trưởng phụ trách
Email:  hthgnguyenhuong75@gmail.com
Điện thoại:  0988810315
Địa chỉ:  Thị Trấn Khe Tre, Nam Đông, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 243

Các tin khác