Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Hương
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Email:  hthgnguyenhuong75@gmail.com
Điện thoại:  0988810315
Địa chỉ:  Thị Trấn Khe Tre, Nam Đông, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 311

Các tin khác