Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 17 tháng 08 năm 2018

 » Thông tin đơn vị » Nhà trường

Nhà trường

Cập nhật lúc : 10:51 10/09/2014  

MỘT SỐ THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

PHÒNG GD ĐT NAM ĐÔNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TH THƯỢNG LỘ     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  
           
    THỐNG KÊ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP, HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP  
VÀ GV,HS ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC HỘI THI
TỪ  2005- 2010
TT HỌ V TÊN DANH HIỆU ĐÃ ĐẠT THỜI GIAN SỐ QĐỊNH NĂM HỌC
  GIÁO VIÊN        
  HỒ THỊ TÌNH Giáo viên viết chữ đẹp cấp huyện 16.03.2005 Số 01/QĐ-PGD 2004-2005
  PHẠM THỊ SEN  Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02.03.2006 Số 01/QĐ-PGD 2005-2006
  TRẦN ĐỨC TRIỂN Giải nhất GV dạy giỏi cấp huyện 02.03.2006 Số 01/QĐ-PGD
  TRẦN ĐỨC TRIỂN Giải nhất hội thi GV SDTBƯDCNTT cấp huyện 27.02.2007 Số 33/QĐ-PGD 2006-2007
  BÙI THỊ HIỆP Chứng nhận GVG hội thi GV SDTBƯDCNTT cấp huyện 27.02.2007 Số 33/QĐ-PGD
  NG THỊ THU ĐÔNG Giải nhì hội thi GV SDTBƯDCNTT cấp huyện 27.02.2007 Số 33/QĐ-PGD
  TRẦN ĐỨC TRIỂN Giải ba hội thi GV SDTBƯDCNTT cấp tỉnh 30.03.2007 Số 546/QĐ-SGD
  NG THỊ THU ĐÔNG Giải KK hội thi GV SDTBƯDCNTT cấp tỉnh 30.03.2007 Số 546/QĐ-SGD
  TRẦN ĐỨC TRIỂN Giải nhất hội thi Giáo án điện tử lần I cấp huyện 18.11.2006 Số 01/QĐ-PGD
  BÙI THỊ HIỆP Giải nhì hội thi Giáo án điện tử lần I cấp huyện 18.11.2006 Số 01/QĐ-PGD
  BÙI THỊ HIỆP Giải nhất hội thi Giáo án điện tử lần II cấp huyện 7.12.2007 Số 33/QĐ-PGD 2007-2008
  TRẦN ĐỨC TRIỂN Giải ba hội thi kể chuyện tấm gương Đ ĐHCMcấp huyện 28.11.2007 Số665/QĐHU
  BÙI THỊ HIỆP Giải KK hội thi kể chuyện tấm gương Đ ĐHCMcấp huyện 28.11.2007 Số665/QĐHU
  NG THỊ HỒNG HẠNH Giải KK hội thi GV DẠY GIỎI cấp huyện 7.03.2008 Số 29/QĐ-PGD
  BÙI THỊ HIỆP Công nhận loại giỏi hội thi BGCƯDCNTT cấp huyện 12.12.2008 Số5/QĐ-PGD 2008-2009
  NG THỊ THU ĐÔNG Giải kkhích hội thi BGCƯDCNTT cấp huyện 12.12.2008 Số5/QĐ-PGD
  NG THI KIM ANH Công nhận loại giỏi hội thi BGCƯDCNTT cấp huyện 12.12.2008 Số5/QĐ-PGD
  BÙI THỊ HIỆP Công nhận loại giỏi hội thi BGCƯDCNTT cấp huyện 26.11.2009 Số 174/QĐ-PGD 2009-2010
  NG THỊ THU ĐÔNG Giải nhì hội thi BGCƯDCNTT cấp huyện 26.11.2009 Số 174/QĐ-PGD
  NG THI KIM ANH Công nhận loại giỏi hội thi BGCƯDCNTT cấp huyện 26.11.2009 Số 174/QĐ-PGD
  BÙI THỊ HIỆP Giải ba hội thi BGCƯDCNTT cấp tỉnh 7.01.2010 Số33/QĐSGD ĐT-KHCNTT
  HỌC SINH        
  LÊ THỊ HIẾU HS Giỏi cấp huyện môn Khoa học lớp 5 26.02.2007 Số 30/QĐ-PGD 2006-2007
  PHẠM VĂN NGHĨA HS Giỏi cấp huyện môn Khoa học lớp 5 26.02.2007 Số 30/QĐ-PGD
  TRẦN VĂN THỤNG HS Giỏi cấp huyện môn Kĩ thuật lớp 5 26.02.2007 Số 30/QĐ-PGD
  HỒ PALOYPAT GÔ HS Giỏi cấp huyện môn Toán 13.3.2010 Số 52/QĐKT PGD 2010-2011
  LÊ VĂN LÔI HS Giỏi cấp huyện môn Toán 13.3.2010 Số 52/QĐKT PGD
  TRẦN THỊ ĐỚI HS Giỏi cấp huyện môn Tiếng Việt 13.3.2010 Số 52/QĐKT PGD
           
           
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 178