Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

 » Văn bản mới » Hoạt động chuyên môn

Hoạt động chuyên môn

Cập nhật lúc : 13:44 02/03/2017  

Đề bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

ĐỀ  THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

 

MODUNLE  - TH 32:  DẠY HỌC PHÂN HÓA Ở TIỂU HỌC

 

          Câu 1: Qua nghiên cứu nội dung Modunle - TH 32, Thầy (cô) Hãy trình bày đầy đủ khái niệm, vai trò của việc dạy học phân hóa ở Tiểu học hiện nay?

          Câu 2: Để thực hiện dạy học phân hóa ở Tiểu học đạt hiệu quả, người GV cần có những điều kiện gì? Hãy phân tích và làm rõ các điều kiện để phù hợp với tình hình của lớp mà thầy(cô) đang giảng dạy hiện nay.

 

MODUNLE  - TH 34: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

          Câu 1: Hãy trình bày vị trí, vai trò của GVCN ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay?

          Câu 2: Phân tích những nhiệm vụ, chức năng của GVCN ở trường tiểu học hiện nay, liên hệ thực tế.

 

MODUNLE  - TH 35: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

 

          Câu 1: Hãy trình bày hiểu biết của mình về những nhiệm vụ chung của công tác chủ nhiệm lớp ở trong và ngoài nhà trường tiểu học và những hoạt động cụ thể mỗi ngày ở trường.

          Câu 2: a) Ngoài chức năng, nhiệm vụ của người GVCN nói chung thì đối với trường tiểu học có tổ chức bán trú cho học sinh, người GVCN có những nhiệm vụ và chức năng nào khác?

                   b) Để thực hiện tốt chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp, đòi hỏi người GVCN cần có những kỹ năng nào?

 

 

          Ghi chú:      - Thời gian nộp trước ngày 25/03/2017

                                      - Giáo viên được làm bài trên giấy A4, đánh máy và nộp tại PHT phụ trách.

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 4725