Thứ Hai, 19/11/2018

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Ba, 20/11/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

14h: Tọa đàm chào mừng ngày NGVN 20/11/1982 - 20/12/2018

Thứ Tư, 21/11/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Sinh hoạt chuyên môn tổ khối

Thứ Năm, 22/11/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Sáu, 23/11/2018

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Bảy, 24/11/2018

Buổi sáng

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu

- Phụ đạo học sinh theo kế hoạch

- Tập huấn tại Hương Giang (Thành phần: Theo lịch phân công)