Thứ Hai, 22/04/2019

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Ba, 23/04/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

- Thầy Phương dạy lớp 5

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Tư, 24/04/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

- Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện (cô Kim Anh)

Buổi chiều

- Hoạt động NGLL

- Bồi dưỡng học sinh tham gia giao lưu

- Chấm bài BDTX (tiếp theo)

- Tham gia lao động hưởng ứng ngày "chủ nhật xanh"

Thứ Năm, 25/04/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Sáu, 26/04/2019

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

- 20 em HS lớp 4 và lớp 5 tham gia giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số tại trường Tiểu học Hương Hữu

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

- 16 giờ 15 phút: Tham gia lao động hưởng ứng ngày "chủ nhật xanh"

Thứ Bảy, 27/04/2019

Buổi sáng

- Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh theo kế hoạch