Thứ Hai, 16/10/2017

Buổi sáng

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Ba, 17/10/2017

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Tư, 18/10/2017

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

- Đón Đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn

Thứ Năm, 19/10/2017

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

- HT họp về đề án đổi tên trường tại UBND huyện

- CBGV tham gia tập huấn sơ cấp cứu (3 ngày)

Thành phần: Cô Bình + Cô Diệu + Thầy Đức

Buổi chiều

- Dạy và học theo chương trình

- 14h: Giáo viên Anh văn tập huấn tại trường TH Hương Phú

- Đại diện Tổ nữ công họp tại UBND xã

Thứ Sáu, 20/10/2017

Buổi sáng

- Dạy và học theo chương trình

Buổi chiều

13g30: Giao lưu ngày 20/10 tại trường Tiểu học thị trấn khe Tre

Thứ Bảy, 21/10/2017

Buổi sáng

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu

- Phụ đạo học sinh yếu

Buổi chiều

- Sinh hoạt Đội - Sao