Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 17 tháng 12 năm 2017

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 09:26 11/12/2017  

Tuần 50 năm 2017
Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/12/2017)

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Ba
(12/12/2017)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Tư
(13/12/2017)

- Dạy và học theo chương trình

- Sinh hoạt chuyên môn

Thứ Năm
(14/12/2017)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Sáu
(15/12/2017)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Bảy
(16/12/2017)

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu

- Phụ đạo học sinh yếu

- Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp

Chủ Nhật
(17/12/2017)