Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:12 22/04/2019  

Tuần 17 năm 2019
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/04/2019)

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Ba
(23/04/2019)

- Dạy và học theo chương trình

- Thầy Phương dạy lớp 5

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Tư
(24/04/2019)

- Dạy và học theo chương trình

- Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện (cô Kim Anh)

- Hoạt động NGLL

- Bồi dưỡng học sinh tham gia giao lưu

- Chấm bài BDTX (tiếp theo)

- Tham gia lao động hưởng ứng ngày "chủ nhật xanh"

Thứ Năm
(25/04/2019)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Sáu
(26/04/2019)

- Dạy và học theo chương trình

- 20 em HS lớp 4 và lớp 5 tham gia giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số tại trường Tiểu học Hương Hữu

- Dạy và học theo chương trình

- 16 giờ 15 phút: Tham gia lao động hưởng ứng ngày "chủ nhật xanh"

Thứ Bảy
(27/04/2019)

- Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh theo kế hoạch

Chủ Nhật
(28/04/2019)