Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:10 19/11/2018  

Tuần 47 năm 2018
Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/11/2018)

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Ba
(20/11/2018)

- Dạy và học theo chương trình

14h: Tọa đàm chào mừng ngày NGVN 20/11/1982 - 20/12/2018

Thứ Tư
(21/11/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- Sinh hoạt chuyên môn tổ khối

Thứ Năm
(22/11/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Sáu
(23/11/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Bảy
(24/11/2018)

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu

- Phụ đạo học sinh theo kế hoạch

- Tập huấn tại Hương Giang (Thành phần: Theo lịch phân công)

Chủ Nhật
(25/11/2018)