Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 17 tháng 07 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:15 14/05/2018  

Tuần 20 năm 2018
Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/05/2018)

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

- Kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 3

- Dạy và học theo chương trình

- Cô Diệu, Cô Huế và học sinh lớp 3 tham gia thi giáo viên làm TPTĐ cấp tỉnh

 

Thứ Ba
(15/05/2018)

- Kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Việt lớp 1,2,4,5 

- Lớp 3 nghỉ

- Kiểm tra học kỳ II môn Lịch sử và Địa lý lớp 1,2,4,5 

- Lớp 1,2,3 nghỉ

Thứ Tư
(16/05/2018)

- Kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 1,2,4,5 

- Lớp 3 nghỉ

- Kiểm tra học kỳ II môn Khoa học lớp 4,5 

- Lớp 1,2,3 nghỉ

Thứ Năm
(17/05/2018)

- Toàn thể giáo viên vào điểm, làm hồ sơ tại trường

- Toàn thể giáo viên vào điểm, làm hồ sơ tại trường

Thứ Sáu
(18/05/2018)

- Làm hồ sơ (Giáo viên nhập điểm vào cổng TT, nộp 2 mặt chất lượng, danh sách đề nghị khen thưởng học sinh)

- Xét hoàn thành chương trình Tiểu học

- Tổng kết lớp

Thứ Bảy
(19/05/2018)

- Họp phụ huynh học sinh

Chủ Nhật
(20/05/2018)