Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:19 12/03/2018  

Tuần 11 năm 2018
Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/03/2018)

- Chào cờ

- Dạy và học theo chương trình

- 9 giờ 15 phút: Hội ý cốt cán

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Ba
(13/03/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- 8 giờ: Hiệu trưởng họp CBQL tại Phòng GD&ĐT

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Tư
(14/03/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- Phó HT, 2 TTCM tham gia lớp tập huấn Tăng cường Tiếng Việt tại Sở GD&ĐT (cả ngày)

- Cô Hoà dạy thay lớp 3, thầy Phương dạy thay lớp 5

- Toàn thể CBGV, NV và học sinh có danh sách tham gia Hội khoẻ cấp Huyện tập trung tại trường để Tổng duyệt chuẩn bị Hội khoẻ.

Thứ Năm
(15/03/2018)

- Dạy và học theo chương trình

- Dạy và học theo chương trình

Thứ Sáu
(16/03/2018)

- Dạy và học theo chương trình - Lớp 4,5 cho nghỉ để tham gia hội khoẻ cấp huyện)

- CBGV-Học sinh tham gia các môn thi đấu của hội khoẻ cấp huyện (có danh sách phân công riêng)

- Cô Huế dạy thay lớp 2

- Dạy và học theo chương trình - Lớp 4,5 cho nghỉ)

- CBGV - Học sinh tham gia hội khoẻ cấp huyện

- Cô Huế dạy thay lớp 2

Thứ Bảy
(17/03/2018)

- CBGV - Học sinh tham gia hội khoẻ cấp huyện

- CBGV - Học sinh tham gia hội khoẻ cấp huyện

Chủ Nhật
(18/03/2018)