Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

 » Thông báo

Thông báo

Các tin khác