Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 22 tháng 05 năm 2018

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:16 04/05/2017  

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN-CB

Tải file 1  

Số lượt xem : 114

Các tin khác