Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 20 tháng 06 năm 2018

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:32 27/12/2016  

Mẫu thống kê chất lượng học sinh cuối học kỳ I năm học 2016-2017 (Giáo viên nộp báo cáo và nhập tại cổng thông tin trước ngày 30/12/2016)

Tải file 1  

Số lượt xem : 256

Các tin khác