Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 26 tháng 02 năm 2018

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:56 03/05/2017  

Mẫu thống kê chất lượng học sinh cuối học kỳ II năm học 2016-2017 (Giáo viên nộp báo cáo bằng bảng cứng + gửi qua mail văn thư: "myhangny@gmail.com" và nhập tại cổng thông tin trước ngày 20/5/2017)

Tải file 1  

Số lượt xem : 90